valaistus
|

Onhan tilassa nämä 3 valaistustyyppiä?

Useimmissa huoneissa tulisi olla erityyppisiä valonlähteitä. Yksi kattovalaisin keskellä huonetta on harvoin riittävä tukemaan kaikkea tilassa tapahtuvaa toimintaa, tai luomaan tilaan miellyttävää tunnelmaa. Erityyppisiä valonlähteitä käyttämällä huoneen valaistus muutetaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Onhan tilassa seuraavat 3 valaistustyyppiä?

Yleisvalo

Yleisvalon voi käsittää valona, jonka avulla koko tila on helposti nähtävillä ja tasaisesti valaistu. Yleisvalo ei kuitenkaan aina vaadi omaa erillistä valaisinta kattoon. Se voi myös muodostua tilan muista valonlähteistä, jotka heijastavat riittävästi valoa koko tilaan luoden tilan yleisvalaistuksen. 

Tilan yleisvalaistus voi muodostua useiden eri valaisinten valosta tai se voidaan luoda kokoaan epäsuoran valon avulla.

Epäsuorassa valaistuksessa valaisin ja polttimo eivät ole näkyvissä, vaan valoa heijastetaan tilaan katon tai seinien kautta.

valaistussuunnittelu

Toiminnallinen valo

Toiminnallisella valolla tarkoitetaan valoa, joka tukee jotakin tilassa tehtävää toimintaa. Toiminta voi olla lukemista, ruuanlaittoa, tietokonetyöskentelyä, askartelua jne. Erilaisiin toimintoihin tarvitaan erilaista valoa.

Esimerkiksi tarkka piirtäminen vaatii enemmän valotehoa, kuin kirjan lukeminen sängyssä. 

Valonlähteen valoteho, eli luumen arvo, tuleekin valita toimintaa silmällä pitäen. Liian kirkas lukuvalo häikäisee ja liian himmeä työpöydän valo väsyttää silmiä. 

Lue lisää oikeanlaisen polttimon valinnasta ja valon ominaisuuksista.

Tunnelmavalaistus

Tunnelmavalaisimen tarkoitus ei ole niinkään valaista tilaa, vaan luoda tilaan miellyttävää tunnelmaa. Tämän tyyppisiä valaisimia ja valonlähteitä olisi hyvä olla sen verran, että huoneessa on kuitenkin helppo liikkua pimeälläkin.

Tunnelmallinen valaistus voidaan luoda myös himmennettävällä valaisimella.

Samaa valaisinta säätämällä saadaan tilaan luotua hyvä yleisvalaistus tai hämärä tunnelmavalaistus. Esimerkiksi ruokapöydän päällä olevan valaisimen olisi hyvä olla himmennettävä, koska ruokailutilaan ei useinkaan voida sijoittaa montaa eri valaisinta, mutta himmennettävällä valonlähteellä tilan valaistustilannetta saadaan muunneltua.

Kokeile ja kuvittele

Oman kodin valaistus muodostuu usein ajan kanssa, omien havaintojen pohjalta. Hyvää lopputulosta tavoitellessa kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään tilan valaistustarpeita ja parhaita keinoja niiden toteuttamiseksi. Kannattaa käydä mielikuvissa läpi tilassa tapahtuvia toimintoja ja niissä tarvittavaa valaistusta.

Seuraa somessa!

Samankaltaisia aiheita