mood board

Työkaluina mood board ja material board

Sisustuskoulun kolmannella oppitunnilla opetellaan tekemään toimiva mood board ja material board. Ne ovat tärkeitä työkaluja suunnittelun alkuvaiheessa, kun visualisoit asiakkaalle sisustuksen tyyliä, värejä, muotokieltä ja tilassa käytettäviä materiaaleja.

Mikä on mood board?

Heti suunnittelun alussa kannattaa varmistaa, että sinulla ja asiakkaalla on yhteinen ymmärrys suunniteltavan tilan tyylistä. Kuvien käyttö on paras tapa selvittää asiakkaan mieltymyksiä. Kuvat on pääosassa myös mood boardin tekemisessä.

Mood boardin idea on kerätä kuvakollaasi sellaisista kuvista, joissa haluttu tyyli tulee selkeästi esille. Valittujen kuvien ei tarvitse olla kuvia sisustetuista tiloista tai tietyistä tuotteista. Tarkoitus on ilmaista suuntaa antavasti sitä tyyliä, mitä asiakkaan tilaan halutaan luoda.

Kuvassa voi olla esimerkiksi huonekalu, joka on muotokieleltään ja väreiltään halutun tyylinen. Tätä kyseistä huonekalua ei silti välttämättä tulla valitsemaan sisustukseen, mutta jotain saman tapaista.

Tai voit käyttää vaikkapa kuvaa värikkäästä kukkakedosta, jos asiakkaalle on tarkoitus luoda kesäisen värikäs sisustus. Valmiissa tilassa kuva kukkakedosta voi näkyä vaikkapa kukallisena tapettina seinällä.

Kuvissa ei siis vielä tässä vaiheessa näy niitä tuotteita tai materiaaleja, joita suunnitelmassa ja valmiissa sisustuksessa tulee olemaan. Tarkoitus on saada mood boardiin se tunnelma sekä muoto- ja värimaailma, joka näkyy myös valmiissa tilassa.

Mood board on sivu, jonka avulla suunnittelun punainen lanka säilyy ja johon voit aina palata miettiessäsi tarkempia tuote- ja materiaalivalintoja.

mood board

Mikä on material board?

Material board on sivu, jossa esittelet tilassa käytettäviä materiaaleja ja värejä. Samaan tapaan kuin mood boardissa, sen avulla sinun on helpompi esitellä asiakkaalle tulevan sisustuksen materiaalivalintoja ja värimaailmaa.

Voit tehdä ensin luonnosmaisen material boardin, jossa ehdotat asiakkaalle tilan materiaali- ja värimaailmaa. Tee varsinaiset materiaalivalinnat ja niiden tarkka tyypitys vasta sen jälkeen, kun olette päässeet yhteisymmärrykseen halutusta lopputuloksesta. Säästät näin myös omaa aikaasi.

Material boardin voit tehdä valokuvaamalla materiaalien mallipaloja ja/tai keräämällä kuvat verkosta ja kasaamalla ne yhteen vaikkapa PowerPointin avulla.

Suurta kohdetta – kuten omakotitaloa – suunnitellessa voit tehdä jokaiselle tilalle oman material boardin. Kylpyhuoneen osalta esittele laattavalinnat, saumavärit ja materiaalimallit esim. kylpyhuonekalusteista ja saunan laudemateriaalista. Olohuoneen material boardissa voit esitellä mallipalat tilan pintamateriaaleista ja tekstiileistä.

mood board

Näin kasaat kuvakollaasit

Kasaa valitsemasi kuvat yhdelle sivulle käyttämällä esim. PowerPointia. Huomioi koko sivun visuaalisuus.

Sommittele kuvat kauniisti ja varmista, että koko sivu henkii haluttua fiilistä. Käytä esim. sivun taustavärinä sellaista sävyä, joka tulee olemaan valmiissa tilassa näkyvissä muutoinkin, valitse mahdollisiin teksteihin fontti, joka sopii tyyliin jne.

Lopputuloksena tulisi syntyä sivu, josta kuka tahansa saa nopealla vilkaisulla käsityksen, minkälainen tunnelma ja värimaailma valmiissa tilassa tulee olemaan.

Voit myös sisällyttää material boardin sisällön suoraan mood boardiin, jos suunniteltava tila on pieni tai valittavia materiaaleja on vain vähän.

Käytä siis oman harkinnan mukaan joko yhtä sivua, jossa ilmaiset tilan visuaalisen ilmeen sekä materiaalit, tai tee kaksi erillistä sivua näiden esittämiseen.

Valmis mood ja material board kannattaa esitellä asiakkaalle ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Tässä vaiheessa varmistat, että suunta on oikea ja teillä on sama ajatus tilan tulevasta ilmeestä.

Mistä (luvallisia) kuvia?

Ilmaista kuvamateriaalia löytyy monesta paikasta, kuten Pinterestistä tai Googlen kuvahausta. Muista kuitenkin huomioida kuvien tekijänoikeudet, jos teet kollaasia asiakkaalle tai muutoin julkisesti jaettavaksi. Edellä mainituista paikoista löydettyjä kuvia voit käyttää lähinnä inspiraationa omaan suunnitteluun.

Kaupalliseen tarkoitukseen tulee käyttää vain kuvia, joita sinulla on lupa käyttää.

Toisin sanoen sinun pitää ostaa käyttöoikeus kuviin tai etsiä kuvia ilmaisista kuvapankeista, joiden kuvia saa maksuttomasti käyttää erilaisiin tarpeisiin.

Maksullisissa kuvapankeissa kuvavalikoima on laajempi, mutta ilmaisissakin on tarjontaa runsaasti. Aloita siis ensin tutkimalla maksuton tarjonta.

Mood ja material boardien hyödyt

Kuten jo alussa mainitsin, mood ja material boardien avulla näytät asiakkaalle tulevan tilan tyylin ja varmistat, että suunta on oikea. Kuvien avulla keskustelu ja asiakkaan tarpeiden kartoittaminen on huomattavasti helpompaa, kuin vaikkapa sisustustyylin kuvailu pelkillä sanoilla.

Hyvin tehty mood board auttaa myös sinua suunnittelutyötäsi. Alkuperäinen ajatus tilan tyylistä säilyy läpi prosessin, kun voit peilata tuote- ja materiaalivalintojasi mood boardiin. Se muistuttaa sinua halutusta lopputuloksesta läpi koko suunnittelun.

Mood board voi olla apuna myös oman kotisi sisustamisessa. Se toimii ikään kuin muistilappuna tehdessäsi sisustusvalintoja. Mood board on ohjenuorasi, kun valtava tarjonta ja valinnan vaikeus aiheuttavat hämmennystä.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Olen kirjoittanut aiheesta artikkelin jo aikaisemminkin. Aiemmassa artikkelissa puhuin mood boardin sijaan tilan visuaalisesta identiteetistä. Itse olen aiemmassa työssäni oppinut käyttämään tästä työkalusta nimitystä visual identity. Ajatus ja käyttötarkoitus on kuitenkin sama.

Terminä mood board on tunnetumpi, joten siksi halusin kirjoittaa aiheesta vielä uudelleen. Mood boardin ja visuaalisen identiteetin lisäksi voidaan puhua myös vain kuvakollaasista.

materiaalikollaasi

Muistilista

  • Mood board on kuvakollaasi, joka määrittelee jonkin asian (sisustuksen, yritysilmeen tms.) visuaalista ilmettä, muotokieltä, tunnelmaa jne.
  • Kuvat helpottavat asiakasta ymmärtämään tilan tyyliä enemmän kuin pelkät sanat
  • Mood board toimii suunnittelijan punaisena lankana/ muistilistana suunnittelun aikana
  • Mood board ohjaa tuote-, väri- ja materiaalivalintoja suunnittelun edetessä
  • Ei sisällä varsinaisia tuotevalintoja, vain kuvia (myös sanoja voi käyttää tarvittaessa)

Seuraa somessa!

Samankaltaisia aiheita